Jan & Annegret Herrentals

                              Het sportduiken in de BSD

Sport werd in de BSD ook buiten de diensturen uitgeoefend en hier volgt een kleine uitleg over een sport die vanaf 1960 tot aan de verdwijning van het leger uit Duitsland een relatief grote polulariteit genoot.

In het begin van 1960, muteerde Cdt Rik Voorhelst naar de BSD als G3 LO en Sport 1 BE Corps en was verantwoordelijk voor de sport en lichamelijke opvoeding van de militairen.

Rik Voorhelst was reeds een gebrevetteerde duiker geworden bij de duikclub Frogmen in Antwerpen waarvan hij ook medestichter was. De Frogmen was een van de eerste duikclubs in Belgie.

In 1963 besloot Rik Voorhelst een duikclub te stichten in de BSD voor liefhebbers die deze sport buiten de diensturen wilden beoefenen.

De club CAS- ESPADON- COA werd gesticht en werd lid van de sportkring Weiden en bekwam voor haar trainingen toegang tot het militair zwembad in Ossendorf.De eerste voorzitter was Cdt Jos Van Roy van het PDF.

Rik Voorhelst had op eigen vraag, geen functie in het bestuur en gaf er alleen duikonderricht omdat er in de BSD, buiten veteranen voetbal en schermen, geen noemenwaardige Belgische Clubs of georganiseerde sportactiviteiten waren en er dus voor hem heel wat werk aan de winkel was.

Dat daar later een grondige verandering in kwam, en tal van sportclubs uit de grond rezen is ook en vooral aan de dienst van Rik Voorhelst te danken.

 

De eerste leden van de club waren onder andere José Houdart Hm Keulen -John Geeraers 255 Maint Lvn – Medard Vergucht HM Keulen – Jos Mareels HM Keulen – Maurice Cloots, e.a.... 

 

(Foto bekomen van Rik Voorhelst)

De club Cas-Espadon-Coa was ook aangesloten bij de Belgische duikfederatie BEFOS die op haar beurt bij de werelfederatie CMAS lid was. Zodoende waren alle duikbrevetten over gans de wereld erkend.

De eerst gevormde instructeur in de club was Robert Masquelier die dan op zijn beurt de leden van de club na het afleggen van examens, kon evalueren en het brevet geven.

Het bleef niet bij één duikclub. In Spich werd de MURENA gesticht en in Grefrath de Flippers. Later werd er een ondersectie van de Espadon in het leven geroepen in Blankenheim en in Siegen.

Later onstonden er nog clubs in Soest - Neheim – Werl – Ludenscheid en Vogelsang.

Ook werd aan de jeugd gedacht en de Espadon had ook trainingen op de Zondag voor de jeugd.

(Foto bekomen van Etienne De Cock)

 

Alhoewel de afstanden tussen de verschillende clubs aanzienlijk was, waren de duikers in de BSD een grote familie en werden duikactiviteiten soms tesamen aangepakt.

Zo gingen veel clubs in de weekends duiken in Keulen-Fühlungen, Rurtalsperre, Mohne, Bigge en Sorpesee en op andere lokaties. Ook de steengroeven in Belgie waren zeer in trek zoals La Gombe en Vodelee om niet de Oosterschelde in Zeeland te vergeten.

Vooral de steengroeve La Gombe bij Esneux was en is nog altijd een geliefde duikstek voor de duikers. Het Belgisch leger heeft er immers een gevechtsvliegtuig F-84F aan de uitbaters geschonken. Dit vliegtuig ligt op een 20 tal meter diepte.

een film hierover is ook te bekijken op het internet.

Jaarlijks organiseerde de club Espadon met Pasen een uitstap naar de Middellandse zee. Jaren was La Ciotat bij Marseille een succes, ook Agay (St Raphael) en Estartit (Costa Brava) werden georganiseerd.

In 1978 besloot de club een verlof te organiseren op het eiland Ventotene dat 40 Km in zee ligt tussen Rome en Napels. Daar was waarschijnlijk nog nooit een duiker geweest want voordien werd vastgesteld dat we al ons materiaal moesten meebrengen. Dit was niet alleen de duikuitrusting maar ook de gummiboten en de compresoren om de duikflessen te vullen.

Deze duiken waren in een maagdelijk water ernorm mooi en indrukwekkend. De leden van de club stootten tijdens een duik op een Romeins wrak met honderden amphoren. Door een storm werd het duiken afgebroken en ondertussen was de tijd om naar kuis terug te keren aangebroken.

Met Pinkseren zijn Bob Masquelier en ikzelf naar ginder terug gereist omdat een boot achtergelaten werd omdat die niet op de veerboot kon en door de storm de 40 km in woelige zee niet aankon.

Wij zijn daar een weekje gebleven en hebben enkele amphoren en loodankers van meer dan 2000 jaar oud geborgen en afgegeven aan het museum in Ventotene.

Deze beelden kan men zien op de film Ventotene op Youtube.

Maar ook tijdens het jaarlijks verlof sloten zich duikers uit de BSD tesamen om op duikreis met de familie te gaan. Zo warenen Frankrijk, Palinuro (Zuid Italie), Sardinie, Spanje echte trekpleisters.

Zo hebben in 1981 duikers gedoken op het eiland Ponza dat 20 Km van Ventotene verwijderd is. Daar werd gedoken op het landingsschip USS LST 349 dat in Februari 1944 tijdens een storm op de rotsen van Ponza gedrukt werd en zonk. Het schip was op weg van Napels naar Anzio met Duitse gevangenen. De volledige redding en ondergang werd destijds gefilmd en is vervat in een film over Ponza die ook te zien is in het internet.

Beide films werden destijds door mij opgenomen met een super 8 camera en sluimerden meer dan 30 jaar voor zich heen. In 2012 ben ik begonnen te films te digitaliseren en op DVD en harddisk te plaatsen. Dat de kwaliteit de huidige techniek niet kan evenaren is een feit, maar het blijven mooie herinneringen. Alle films die ik op internet plaats zijn uittreksels van langer durende films van onze duikverloven.

Jarenlang hebben wij duikers in de BSD en later, bij de terugkeer naar Belgie een prachtige hobby kunnen uitoefenen en er zijn in de clubs in de BSD nooit ernstige ongelukken geweest. Dat bewijst dat het onderricht in de BSD welliswaar een militair tintje had maar van zeer hoge kwaliteit was. Maar dat alles was nooit mogelijk geweest zonder de bezieler, Cdt Voorhelst, nu 81 jaarkes en nog altijd sprankelend sportief....

Jan Herrentals

 

 

 

 

 


Jan Herrentals    herrentals[at]netcologne.de - 02145008210